Blog

Blog

overzicht:  volledig / samenvatting

Communiceren, verbindend

Geplaatst op 30 oktober, 2020 om 10:00 Comments reacties (0)

Jan van Koert, grondlegger van verbindende communicatie in Nederland. Bijzonder om je erin te verdiepen en toe te passen.

Voor een betere eigenwaarde en respect voor de ander. Een betere relatie door beter te communiceren! Ga naar:

 

https://youtu.be/f1LilRL0Hm4


De 5 quotes van Marchall B. Rozenberg (USA), grondlegger van Geweldloze Communicatie. In 1980 ontwikkeld voor het Amerikaanse leger. In Nederland opgepakt en verbindende communicatie genoemd. Ga naar:

https://youtu.be/h4W2MbKoWcU

 

 


In gesprek met Corona

Geplaatst op 20 oktober, 2020 om 11:40 Comments reacties (0)

Fijn dat u even tijd voor mij heeft Corona. Tijd heb ik genoeg want ik kom ook gewoon opnieuw weer op bezoek. Ik kom niet graag bij steeds dezelfde en bouw graag een groot netwerk. En dat gaat best snel want nu al mondiaal groots en veel macht.

 

En waar komt dat zo vandaan die macht? Nou ik ben het een beetje zat dat er steeds grotere invloeden komen van slechts een paar zeer rijke lieden. En het volk doet er niets aan, tjsa, ze nog groter maken. Men koopt hun producten en maakt ze daarmee steeds machtiger. En dat kopen heb ik maar even geblokkeerd. Al die aankopen die in allerlei vliegbewegingen en grote zeetransporten bij de gulzige consumeermensen terecht komen.

 

Dat is wel gemakkelijk gezegd want u veroorzaakt veel zieke mensen en ook doden. Het is niet gemakkelijk want ik heb al zoveel signalen gegeven dat jullie eens goed moeten weten waarmee je bezig bent. Er zijn nog nooit zoveel mensen in armoe geweest en nog nooit zoveel rijke mensen. Het evenwicht en de harmonie is totaal verstoord. Ja onmenselijk.

 

U zegt onmenselijk en bent u dan zo menselijk? Kijk, ik geef elke keer signalen af als het niet goed gaat hoe de aarde wordt beleefd. Opgewarmd door alles wat in overdaad wordt geproduceerd. Auto's en vliegtuigen die onze onrust faciliteren. Monden die rijkelijk gevuld worden bij slechts een klein deel van de wereldbevolking. Daartoe worden er bossen gekapt, de zuurstof die ik jullie geef. De aardkorst hol door alles wat eruit gehaald wordt om te voldoen aan al die uitspattingen. En al zo vaak laat ik jullie zien en merken dat dit niet kan. Dus hoe menselijk is mijn inspanning om het jullie duidelijk te maken. De wereld in een burn-out gezet.

 

Ok en hoe dan nu verder? Als er nu echt besef is op de hele wereld dat er anders geleefd dient te worden. Jullie nu stilstaan om te beseffen dat er veel dient te veranderen. De jeugd wakker wordt uit de roes van het voorbeeld van meer, meer en meer. Dat er gedeeld moet worden om de harmonie terug te brengen. Dat het 'ik' uitmaakt dat het om 'wij' gaat. Openlijk elkaar durven aanspreken op gedrag dat dus niets oplevert. Bewust zijn van eigen verantwoordelijkheid, je inzetten om met elkaar harmonie te bereiken en te borgen.

 

En wat kunnen we concreet doen? Het is belangrijk dat bedrijven jullie voorzien van voedsel. En dat we voedsel ook delen. Ja exporteren en dan vooral naar landen waar geen eten is. Stop met overdadig vleesgebruik waardoor voedselproductie de verkeerde richting opgaat. Doe echt moeite om welvaart te delen. Stop ook met productie van materialen die niets van doen hebben met vrede. Laat militairen vooral humanitaire missies doen om de honger en armoede weg te nemen. Leer de bevolking in het eigen land zichzelf te redden en voorkom dat ze op zoek gaan naar die ziekmakende welvaart. Ze wegtrekken uit hun mooie land om elders liefdeloos te gaan leven. En daarmee spanningen veroorzaken in een andere kudde.

 

Maar zullen de ondernemers daar nu mee bezig gaan? Het besef dat een nu goeddraaiende onderneming dat blijft doen is kortzichtig. Als de ene rijk leeft en de ander niet dan zal op een bepaalde dag de arme aanbellen. Help elkaar in plaats van elkaar te beconcurreren. Alleen maar groter worden ontneemt kleine ondernemers een bijdrage te leveren. Laat medewerkers betrokken zijn bij de visie en missie van het bedrijf. Durf te delen en daarmee ook verantwoordelijkheid van ieder persoon.

 

De burger kan daar iets aan doen? Juist de burger, het individu is bepalend voor de harmonie. Iedereen wil eten, veiligheid en zekerheid. Dus geef hierom en maak uit dat je invloed hebt: wat je eet en drinkt maak dat verantwoord. Boontjes uit Ghana is not-done. Besef hoe het product tot stand komt en wat voor jou een verantwoorde keuze is. Zo zal langzamerhand ook de ondernemer investeren in duurzaamheid. Ondersteun boeren in arme landen met jullie know-how. Daar zelf geen eigendommen creëren maar de inwoners bewust maken van hun voortbestaan.

 

Toch wel een ingrijpende maatregel die ons treft! Ja dat is het. In oorlogen worden veel meer mensen slachtoffer en geeft weinig reflectie. Elke maatregel doet pijn en zijn ook onschuldigen slachtoffer. Laat het dus niet voor niets zijn en keer het tij of het tij keert zich. Ik ben ook langer aanwezig om duidelijk te maken hoe laat het is. Ja met jullie aarde.

 

Betekent dat jij Corona snel weg bent? Dat is aan jullie. Besef dat ik weg ben als je bereid bent om te veranderen. Je dagelijkse vanzelfsprekende gedrag verandert naar een leefbare wereld, met elkaar en door elkaar.

 

 

Verbinding

Geplaatst op 15 oktober, 2020 om 9:35 Comments reacties (0)


Verbinding is die energie tussen mensen wanneer ze zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen en deze kunnen ontvangen en geven zonder oordeel.

Herken jezelf in een crisis

Geplaatst op 4 juni, 2020 om 7:35 Comments reacties (7)

In deze corona tijd ervaren veel mensen vermoeidheid. En weten niet echt waardoor dat komt. In feite kost ons dus iets energie of we laden ons energieniveau te weinig op. Dat laatste zou niet hoeven te gebeuren omdat je daar veel aan doet. Focussen we ons dus op het verliezen van energie dan komen we al snel op ons overlevingssysteem. Als het gaat om overleven dan kennen we twee strategieën: vechten of vluchten. Twee emoties of passies zetten ons hiertoe aan, namelijk woede en angst. Woede kost energie om ons groot en sterk te maken en de strijd aan te gaan, angst om snel weg te wezen. De derde strategie is (be)vriezen, een ander effect van angst. Een passieve vorm van reageren, eigenlijk niets meer doen. Angst is een mechanisme voor zelfbescherming en overleven. In de basis zou je zeggen dat dus iedereen hetzelfde reageert op deze crisis. En dat is niet zo en dat merk je ook in je omgeving, zoveel reacties en verschillend gedrag. Een belangrijke rol speelt ook hierbij welke persoonlijkheidstype jij hebt. Als jouw focus is om geen fouten te maken dan kost het je extra energie om alle opgelegde situaties te kunnen overzien. Als jouw focus is om niet afgewezen te worden en alleen komt te staan dan is de 1 ½ meter afstand en isolatie een energievreter. Als jouw focus is om niet te falen en geen succes te hebben dan mis je elke vorm van competitie en onderscheiding. Voel jij je niet verbonden en gezien dan is de isolatie extra moeilijk. Of angst om het leven te kunnen leven en zichzelf te geven. Focus jij je op veiligheid dan heb je het extra moeilijk omdat de besmettingskans op de loer ligt. Voel jij je beperkt, worden leuke dingen je ontnomen dan wordt het leven zwaar en vermoeiend. Ben jij bang voor je eigen kwetsbaarheid door de grote boze buitenwereld die maatregelen oplegt. Is jouw focus conflicten en harmonie dan is de huidige crisis ook zeer vermoeiend. Heb je weet van dit anders zijn van de mensen om je heen, dan zou het zo maar kunnen dat we corona beter kunnen aanpakken. En als je ook nu weet waarom jij energie verliest, onderneem dan actie om dit proces bij jezelf te herkennen en er wat aan te doen.

Energiek door Corona tijd heen

Geplaatst op 19 mei, 2020 om 7:20 Comments reacties (0)

Hoe kom je af van hardnekkig gepieker in de Coronaperiode...
Corona is een belangrijke bron van gepieker. Een constante denkmodus voor al wat er om je heen gebeurt. Je drukke baan, je drukke leven hield en houdt je in een constante paraatheid. Dit systeem gaat dus niet meer op 'uit'. En als jouw baan als overspannen werkende niet wordt  bedreigd dan ervaar je veelal deze tijd als een ontspanning, prima dus. Bij gezinnen waar al spanningen waren nemen deze ook toe. Dat kan ook aanleiding zijn dat de relatie op hoogspanning komt. Vooral omdat je deze isolatietijd veel vaker met elkaar doorbrengt.
Corona geeft ook veel onzekerheid. Dit oer principe (Maslov) heeft met veiligheid, bestaansrecht, een primaire taak. Is dit niet aanwezig dan worden alle volgende ontwikkelingen zoals ook zelfontplooiing 'on hold' gezet. Vraag je dus niet af waar die passiviteit door ontstaat!
Zolang het leven voorspelbaar is, kunnen mensen heel goed hun stresssysteem bezweren. Een voorspelbaar dagelijks ritme zorgt voor een ontspannen gevoel. Door Corona is dat nu weg, vandaar het gevoel van spanning, zelfs terwijl je niet zoveel doet op een dag, als je thuiswerkt of dat je werk geheel tot stilstand is gekomen. En wij reageren evolutionair sterk op onzekerheid, ons bestaansrecht.
Piekeren is in de basis een functionele reactie van het brein om problemen op te lossen. En na te denken over de toekomst. Het kan leiden tot jezelf machteloos overleveren aan de situatie. En dan blijf je maar rondjes draaien in je hoofd. Slapeloze nachten en de gevolgen voor het dagritme zijn hierop volgend. We hebben dus psychologische basisbehoeften: het horen bij een groep, het ervaren van autonomie over je leven en het gevoel competent te zijn in iets. En als er bij één iets hapert dan schiet ons brein in de alarmstand. Hij wil dat je aan de slag gaat om dit op te heffen.
Als je dus piekert, kijk dan eens naar deze 3 basisbehoeften en je afvragen wat je er aan kan doen.
Van sommige dingen moet je accepteren dat je er geen controle over hebt. Dat rondjesdraaien ontstaat wanneer je een doel nastreeft dat eigenlijk niet haalbaar is. En dan blijft jouw alarmsysterm constant afgaan. Door de isolatiesituatie ligt bijvoorbeeld het voorkomen van eenzaamheid buiten je cirkel van invloed. Accepteren is dus een eerste goede stap. Maak je gedachten concreet: wat is het probleem, hoe definieer je dat en wat kan jij daaraan doen.
Voor veel mensen een goed moment om een holistisch coach in te schakelen om deze automatische piloot situationeel te laten vliegen.

Wereld treft burn-out

Geplaatst op 19 maart, 2020 om 8:10 Comments reacties (591)
Zoals ook bij de mens als individu grijpt de volmaakte natuur in als het evenwicht verstoord wordt. Een pijntje hier en een pijntje daar, vermoeid zijn, piekeren, hoofdpijn, slecht slapen �?�.. En maar doorgaan en negeren want we moeten sterk zijn. Het huidige maatschappelijk systeem is een maalstroom geworden die een dusdanig tempo veroorzaakt dat wij overbelast raken. De lichamelijke weggedrukte pijntjes worden grotere wonden, zelfs kanker en burn-out tot gevolg. Hoe mooi is het dat we een natuurlijk systeem hebben dat van ons houdt en voor ons zorgt. Dat er bij een mankement al een signaal komt dat we daar aandacht aan moeten geven. Maar nee, stoer zijn en doorgaan. Negeren door ons coping systeem in te zetten, te vluchten (in wat dan ook), te vechten (agressie en overheersen) en niks doen (bevroren en afgesloten van je omgeving). De wereld wordt geconfronteerd met de natuur die ingrijpt en ons systeem tot een burn-out brengt door het Corona virus. Wij veroorzaken op allerlei manieren een onbalans in het natuurlijk evenwicht. �??Loesje�?? zegt: "de natuur is in overleg of de mens mag blijven". In werkelijkheid is het leven een samenspel van licht en duisternis, succes en mislukkingen, jeugd en ouderdom, plezier en pijn en ook leven en dood. Zenleraar Shunryu Suzuki stelt dat alle zaken voortdurend uit balans raken tegen een achtergrond die volledig in balans is. Zou het kunnen zijn dat de natuur anno 2020 het zat is dat wij het evenwicht verstoren door extreme CO2 uitstoot, fijnstof, winning van (fossiele) grondstoffen enzo. Dat we dit doen door de onuitputtelijke hunkering van de mens om steeds meer te hebben in het leven, nooit genoeg? De aardbol rondrijden en -vliegen om de natuur te bewonderen terwijl we het alleen maar uit balans brengen? Dat op=op niet alleen een lokkertje is in de winkels en we leven alsof er na ons geen nieuwe generatie hoeft te leven? De natuur krijgt het benauwd, Corona veroorzaakt benauwdheid en zelfs de dood ten gevolge, zou er een verband kunnen zijn? Voor hen die ons systeem overeind houden heel veel kracht en respect en een mooie overdenking en realisme om straks na het herstel van de burn-out, anders met elkaar en de natuur om te gaan.

Discrimineren en pesten

Geplaatst op 9 maart, 2020 om 7:40 Comments reacties (0)

In een blog mag je persoonlijke opvattingen en meningen naar eer en geweten publiceren. Bij deze mijn visie over discrimineren en pesten, een beeld dat ons dagelijks negatief wordt voorgeschoteld en waar naar mijn mening 'omdenken' op zijn plaats is. Mijn stelling is ook dat discrimineren en pesten een heel normale menselijke oerafstelling is! Want we worden geboren en grootgebracht is een omgeving, laat ik hier stellen kudde of populair leefomgeving. En vanuit onze overlevingsdrang hechten wij aan veiligheid en voortbestaan. Dat we te eten en drinken hebben en ruimte om veilig te (over)leven. De kudde hebben we eigenlijk nog steeds: onze familie en vrienden en ook collega`s en zeker de plaats waar we wonen. En als we er geboren zijn dan is de hechting ook groter. Zie maar hoe de natuur verschillen aanbrengt hoe we eruit zien of we rond de evenaar worden geboren of meer ervan af, zoals wij in Nederland. Vanuit onze overlevingsdrang en roots kennen we onze naasten en die hebben ook overeenkomstig gedrag. Vanuit dit systeem is inteelt een bijzonder aandachtsgebied, om dat vooral niet te doen omdat er minder gezonde nakomelingen van komen. De natuur heeft dit opgelost door onze kinderen te voorzien van dezelfde geur en feromonen (lokstoffen voor voortplanting) daar niet bij komen. Dus zoeken we het ook buiten de kudde en verliefdheid geeft ons daartoe een enorme drang om die gevoelens te volgen en de stap naar een andere kudde te maken. Slim bedacht door onze scheppe toch? Als er echter iemand van buiten de kudde ons benadert dan zijn wij direct op onze hoede: wie is het, wat komt ie doen en is het een gevaar voor mij? Dat mag je discrimineren noemen: een spontane reactie op iemand van buiten de kudde. Je merkt toch dat als er iemand met een donkere gelaatskleur je tegemoet komt, je denkt oeps, een vreemdeling! En dat zal andersom ook zo zijn. En ook een heel dikke, of heel dunne of iemand met ......, noem maar op: anders. Dus discrimineren is een heel gewone menselijke eigenschap. En hoe zou het zijn als we dit accepteren en erkennen dat we anders naar elkaar reageren als we ook uiterlijk verschillen? Dan voelen we ons ook niet meer bedreigt en kunnen we ruimte maken om de meerwaarde van die ander positief te gaan beschouwen. Want hoe mooi is een andere cultuur die je absoluut meerwaarde geeft door hun specifieke culturele ervaringen. Pesten en net zo bijzonder gewoon menselijk. En ik denk dat we er ook de verkeerde uitleg aan geven op scholen. Hedendaags ervaren we hoe bijna letterlijk dodelijk het is als iemand op jonge leeftijd gepest is. Het is een imprint van 'er-niet-bij-horen'! Want al we weer kijken naar ons oer- en kuddesysteem dan zijn er altijd gevaren om ons heen, zoals wilde dieren en ook Goden. En die moeten gevoed worden. De beer zijn honger en de Goden welgezind houden, ter voorkoming van natuurrampen. Dus gaan we ter overleving van de hele kudde, offers brengen. Die offers komen desnoods van de kudde, vanuit onze groep. Dus we zoeken iemand uit om geofferd te worden: en voila het 'pesten' gaat beginnen. We maken iemand zwak en wijzen diegene aan om geofferd te worden. En dat zwartmaken zie je elke dag 'gewoon' gebeuren, op scholen, in vriendengroepen en zelfs in teams op het werk. En ook hier, ook op scholen, uitleggen dat pestgedrag een oergedrag is toen er nog beren achter ons aanliepen. Zoals de verstandskiezen er nog zitten uit de tijd dat we ze nodig hadden om ons vlees los te trekken van de prooi. Kinderen op deze manier uitleggen is beter dan alle regels 'waarom' je het niet moet doen. Dat heeft geen zin want je moet kijken naar de 'drang' en die herkennen, is uit te leggen. En daarnaast vertellen dat niemand er uitgezet wil worden. En doe je dat wel dan kan de omgeving ook gemakkelijker corrigeren om 'offeren' te voorkomen. Ga dus lekker in de klas een pestenspelletje doen en beloon degene die wint. Uiteindelijk zal je de levensdoelen anders gaan formuleren, niet overleven en constant presteren (ten koste van anderen) maar samen een multiculturele samenleving zijn met zoveel mooie inbreng vanuit ieders eigen roots. Wij belonen topprestaties in de huidige tijd, zonder een maximum grens, dus oneindig. Waarmee we het groeiscenario ook in stand houden en er ook naar leven. De wedren waar mensen door uit gaan vallen. En nog een oersysteem: de mens heeft mensen om hem/haar heen nodig om veilig te (over)leven en daar hoort voeding bij en ook welzijn. Jezelf verrijken ten koste van anderen is dus zinloos en onbevredigend. Hoe mooi zou het zijn om welvaart en welzijn in de wereld te gaan verdelen.

Luisteren en gehoord worden

Geplaatst op 9 maart, 2020 om 6:50 Comments reacties (0)

Wie luistert ontvangt. Studie heeft uitgewezen dat studenten die hoog scoren op actieve luistervaardigheid beter presteren in hun studie. Actief en responsief luisteren, open vragen stellen en aandachtig bezig zijn met het verhaal van de ander. Hiermee ontstaan betere relaties tussen partners en vrienden en ook tussen verkopers en klanten. En als je praat dan hoor je alleen jezelf, je krijgt geen informatie van de ander. Informatie van de ander is ook belangrijk in een sollicitatiegesprek, ontdekken waar jij aan moet voldoen en niet zomaar beginnen met uitleg of toelichting. En daarbij is er een natuurwet die uitmaakt dat mensen een diepe behoefte hebben aan betekenisvol contact hebben met andere mensen. Het vreemde is dat na afloop van een gesprek zij die het meeste hebben gesproken zeggen dat het een goed gesprek was! Dit kan je natuurlijk bewerkstelligen in een sollicitatie en verkoopgesprek; laat de ander praten om meer verbinding te krijgen. Zorg er wel voor dat je toch ook aan het woord komt om essentiële zaken aangetipt te hebben. HR mensen en inkopers hebben al voor de afspraak een beeld waar jij min op scoort. Bij een sollicitatie bijvoorbeeld je leeftijd en bij de inkoper dat je wel te duur zal zijn. Dus als je dit in een korte toelichting niet ombuigt (zelfs zonder dat ze dat vragen) dan blijven die min punten staan. Dan wel goed gesprek maar toch geen match! Een ander moment is een Date, ook hier is spontaniteit of eigendunk een instinker voor een match. Als jij praat hoor je niets van de ander en voor je het weet heb je al een label niet te kunnen luisteren. Opmerkelijk is de beschrijving van vrouwen op een datingsite dat ze een man zoeken die kan luisteren.....

Hierbij een paar luistergewoonten die we maar beter af kunnen leren: We adviseren de ander: veel mensen schieten direct in een gesprek in de adviesrol. Dat wij dat ook hebben meegemaakt of hoe de ander het moet aanpakken. - Beter kunnen we doorvragen, luisteren, aandacht geven en iemand zijn verhaal laten doen. En doe je dat niet dan voelt de ander zich niet gehoord en het voelt voor die persoon alsof ze dan zelf het probleem niet op kunnen lossen. - We voeren debat, geen dialoog: het vormt een eenzijdige belichting en vullen in. Hierbij overstem je de ander iets van jouw verhaal te vinden. En omdat de prater geen ruimte overlaat, verlies je het contact. De ander voelt zich niet betrokken en zelfs overbodig, en dat voelt niet goed. - We zijn bang voor stilte: voor prater en luisteraar belangrijk om stiltes te laten ontstaan, om reflectie te krijgen en ook zelf als prater om het goed, doordacht te verwoorden. En wie weet krijg je dan een goede vraag om je verhaal beter te maken met meer diepgang voor beiden. Niet voor niets is er het spreekwoord dat zegt: spreken is zilver en zwijgen is goud! In praktijk geeft communicatie ook onnodig frictie tussen mensen. 'Verbindende Communicatie' ( door Jan van Koert in NL) , ook wel Geweldloze Communicatie ( Marchall Rosenberg USA) geeft veel inzichten om beter te communiceren. Hun boeken zijn aan te bevelen! De natuurwet geeft ook een simpel antwoord waarom we gehoord willen worden: dit hoort bij ons overlevingssysteem. Want als je niet gehoord wordt dan hoor je er niet bij en op dat moment komt jouw systeem in tegenactie want je wilt niet opgegeten worden door de beer die de zwakste van onze kudde achterna gaat. Lees hierover meer in het blogitem 'discrimineren en pesten'.

Uitstelgedrag

Geplaatst op 13 februari, 2020 om 7:10 Comments reacties (0)

Morgen gaan we lijnen....En veel andere dingen worden uitgesteld. Waarom doen we dit? 1) Emotie: de klus die we moeten doen roept eigenlijk negatieve emoties op. We voelen ons onzeker door de omvang van de klus. Bang om het fout te doen. Of we zien op tegen contact met een bepaalde persoon. En vaak doen we dan leuke klussen eerst. 2) Tijd: dingen in de toekomst raken ons minder dan ervaringen in het hier en nu. Iedereen weet dat een vervelende klus niet verdwijnt door hem uit te stellen. Sterker nog, uitstel leidt vaak op termijn tot meer stress. Immers je wordt er elke dag aan herinnerd en opgeteld naarmate de uitsteldagen heb je per saldo meer rotgevoel. Die toekomstige pijn heeft minder invloed op je dan het onmiddellijke plezier van het afhandelen van de klus. Ook bij roken en andere verslavingen maakt de onmiddellijke beloning ons blind voor de straf die later volgt. 3) Brein: Volgens neurologen is er bij een deel van de mensen een verband tussen uitstelgedrag en minder goed functionerende frontale hersengebieden. Dit is de plek waar processen plaatsvinden als impulsbeheersing, plannen en het evalueren van je eigen gedrag. Hoe voorkom je uitstel? Verdeel grote taken in kleinere taken die per stuk minder weerzin oproepen. Stel tussentijdse deadlines, praktisch door toezegging te doen aan iemand dat je een klus dan en dan klaar hebt. Creëer een werkomgeving die je helpt. Houd kortetermijnpleziertjes en andere vormen van afleiding zo ver mogelijk uit de buurt. Maak taken aantrekkelijk door jezelf af te vragen hoe belangrijk het is, een persoonlijke vraag voor lastige klussen. Voorkom dat uitstel wordt beloond. Hanteer dus strikte deadlines en zorg voor beloning als het werk op tijd af is. Domweg verstand op '0' kan je ook helpen een klus te doen. En.. vergeef jezelf het uitstel van gisteren en probeer vandaag gewoon weer opnieuw. Niet morgen ... maar vandaag!

Je baas narcistisch

Geplaatst op 8 februari, 2020 om 6:25 Comments reacties (0)

Veel mensen en bedrijven kiezen een narcist als baas. Mensen met narcistische trekken denken dat ze aantrekkelijker, slimmer en betere leiders zijn. En zo'n type weet zich gemakkelijk op een hoge positie te manouvreren. Arbeidspsycholoog Barbara Nevicka doet al jaren onderzoek naar narcisme, recent naar leidinggevenden met narcistische persoonlijkheidstrekken. Iemand met narcistische trekken kun je aan drie dingen herkennen: ze stralen autoriteit en zelfverzekerdheid uit, misbruiken anderen en doen dit zonder gewetensbezwaren én hebben het gevoel dat ze het beter doen dan anderen. Nevicka zag in experimenten dat participanten sneller kozen voor een leider met narcistische eigenschappen. Maar groepen met deze leiders waren minder effectief bij opdrachten! Deze leiders verzamelden minder informatie uit hun groep en maakten daardoor verkeerde keuzes. Met name werknemers met een negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen lijden meer onder een narcistische baas. Zij hebben méér behoefte aan goedkeuring door een leidinggevende. Ook waren ze vaker emotioneel uitgeput. En vertoonden ze vaker symptomen van een burn-out en funktioneerden ze minder op de werkvloer. En heb je ze om je heen: zorg dat ze geen ongelimiteerde macht hebben. (naschrift Paul Baas: lees vooral mijn boek 'Baas boven baas' en ervaar de sluipende macht en jouw onmacht om je heen)


Rss_feed